Boshlang’ich ta’lim o’qituvchilari uchun online attestatsiya test savollari