Boshlang’ich ta`lim ustozlari uchun attestatsiya savollari.