Boshlangich ta’lim

05.04.2024

Boshlang’ich ta`lim ustozlari uchun attestatsiya 2024 savollari.

Boshlang’ich ta`lim o’qituvchilari uchun online test savollari
03.04.2024

Boshlang’ich ta`lim fanidan attestatsiya savollari.

Boshlang’ich ta`lim fani ustozlari uchun online attestatsiya savollari
05.03.2024

Boshlang’ich ta`lim ustozlari uchun attestatsiya savollari.

Boshlang’ich ta`lim o’qituvchilari uchun online attestatsiya savollari.
05.03.2024

Boshlang’ich ta`limdan attestatsiya savollari

05.03.2024

Boshlang’ich sinf o’qituvchilari uchun attestatsiya savollari.

Boshlang’ich sinf ustozlari uchun 2024 attestatsiya savollari
05.03.2024

Boshlang’ich sinf o’qituvchilari uchun attestatsiya savollari.