Boshlang’ich sinf o’qituvchilari uchun attestatsiya savollari.