Boshlang’ich ta`lim o’qituvchilari uchun online test savollari