Abiturentlar uchun tarix

30.07.2022

XVI-XIX asrlarda o’zb tarixidan online test savollari

O’qituvchi va o’quvchilar uchun XVI-XIX asrlarda O’zbekiston tarixidan online test savollari
29.07.2022

O’zb o’rta asrlar tarixidan online test savollari

O’qituvchi, abiturient va o’quvchilar uchun o’rta asr O’zb tarixidan online test savollari
29.07.2022

O’rta asr O’zb tarixidan online test savollari

O’qituvchi va abiturientlar uchun o’rta asr O’zb tarixidan online test savollari
28.07.2022

O’rta asr tarixidan online test savollari

O’qituvchi, o’quvchi va abiturientlar uchun o’rta asr O’zb tarixidan online test savollari
28.07.2022

Qadimgi dunyo tarixi

O’qituvchilar uchun attestatsiyaga tushgan qadimgi dunyo tarixidan online test savollari
26.07.2022

Tarix fani o’qituvchilari uchun online test savollari

Tarix fani o’qituvchilari uchun Temuriylar saltanati davridan online test savollari