Tarix fani o’qituvchilari uchun attestatsiya savollari (2-variant)