Tarix fani o’qituvchilari uchun attestatsiya savollari (1-variant)