Attestatsiyadan o’tish uchun necha ball to’plashim kerak?