Pedagoglariga malaka toifalari berishning yangi tartibi belgilandi