Tarix fani o’qituvchilari uchun online test savollari